Ny VD

Vi hälsar Stefan Sandqvist välkommen som ny VD för Ventmetoder från och med 2018. Vi
Läs mer

Utbildning

Som ett led i vårt säkerhets- och arbetsmiljöarbete genomfördes kurs i fallskydd med all vår personal den 3:e februari.
Läs mer

MS Cinderella

Vi är stolta och tacksamma för förtroendet att få utföra energibesparande åtgärder på MS Cinderella. Pr
Läs mer

MS Finlandia

Vi är stolta och tacksamma för förtroendet att få utföra energibesparande åtgärder på MS Finlandia. Pr
Läs mer

M/S Birka

Vi tackar för förtroendet att få delta i det stora energibesparingsprojektet ombord. Pr
Läs mer

Nytt 3-årsavtal

Företaget har tecknat ett 3-årigt avtal avseende VVS-Kalkyler med en av Sveriges största byggherrar. Vi
Läs mer