OVK Besiktning

12
Dec

OVK

OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som berör oss alla!
På jobbet, i affären, för barnen i skola och dagis samt för våra äldre på äldreboende.

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Funktionskontroll av ventilations- system ska göras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk och dels regelbundet vid återkommande tillfällen.

Vid besiktningen ska funktionskontrollanten föra protokoll. Protokollet ska sedan lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska kontrollanten skicka till byggnadsnämnden. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Kommunens byggnadsnämnd är en tillsynsmyndighet, som ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller funktionskontroll av ventilationen. Ventmetoder har behörighet för dessa besiktningar och kan hjälpa våra kunder med besiktning samt förslag på eventuella åtgärder.

Myndighetsföreskrifter

 

Ansvarig – Jonas Nordin 021-470 52 71