Entreprenad

12
Dec

entreprenad

Ansvarig – Johan Haanpää 021-470 52 74

Ventmetoder utför entreprenader av alla storlekar och former.
Det vanligaste är att vi utför totalentreprenader, med konstruktionsansvar,  där vi i tidigt skede tillsammans med vår kund utarbetat en kostnads- och energieffektiv lösning.
Vi arbetar såväl som totalentreprenör med helhetsansvar som underentreprenör åt någon av våra samarbetspartners.
Självklart utför vi utförandeentreprenader också.