Företaget

 

  • Installation
  • Styr och reglerteknik
  • Injustering
  • OVK besiktning
  • Service & eftermarknad
  • Heltäckande service- och underhållsföretag
  • Del- eller helhetslösningar med samordningsfördelar
  • Omsättning 40 Mkr
  • 100% Personalägt