Medarbetare Ventmetoder Västerås

Ledning & Kontor
Stefan Sandqvist
VD

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 61
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Elin Lundberg
Projektadministratör

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 65
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Entreprenad
Johan Haanpää
Projektledare

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 74
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Andreas Haanpää
Montör

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 63
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Niklas Jewander
Montör

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 75
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Björn Fredriksson
Montör

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: Kommer snart
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Jan Holappa
Montör

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 76
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Injustering
Jonas Nordin
Projektledare & Sakkunnig OVK

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 71
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Ulf Skog
Injusterare

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 79
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Daniel Lindeman
Injusterare & Sakkunnig OVK

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 66
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

OVK
Hannu Haanpää
Sakkunnig OVK

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 72
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Jonas Nordin
Projektledare & Sakkunnig OVK

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 71
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Daniel Lindeman
Injusterare & Sakkunnig OVK

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 66
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Service / Styr & Regler
Markus Pettersson
Projektledare

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 73
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se

Daniel Eriksson
Servicemontör

Ventmetoder Västerås AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås
Vxl: 021-470 52 70
Dir: 021 470 52 77
fornamn.efternamn@ventmetoder.se
www.ventmetoder.se