Kvalitet & Miljö

12
Dec

leaf

Kvalitetspolicy:
I allt arbete vi utför är kvalitet centralt och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och kompetenshöjning för att kunna möta våra kunders högt ställda förväntningar. Alla medarbetare har kvalitetsansvar och är företagets representanter. Allt arbete vi utför är en rekommendation för förnyat förtroende.

Miljöpolicy:
I våra beslut och i vårt agerande tas alltid miljöhänsyn för minimerad miljöpåverkan.
För att kunna erbjuda kunden de mest energioptimerade lösningarna utbildar vi oss kontinuerligt i den senaste tekniken. Vi följer de lagar och förordningar som berör oss.