Injustering & Luftmätning

12
Dec

Injustering

Det ligger mycket tankemöda och beräkningar bakom utformningen av en väl fungerande ventilationsanläggning. Det hela slutar inte vid valet av ett lämpligt ventilationsaggregat. Även kanalsystemet måste utformas med omsorg, så att det inte uppstår oönskat ventilationsljud eller onödigt stora tryckfall, och detsamma gäller val av luftdonen som fördelar luftmängderna i och mellan de olika rummen.

Men oavsett hur grundlig konstruktören har varit i sitt arbete med kanalsystemet och donen så kommer det att krävas luftflödesmätningar och luftinjustering för att till sist säkerställa att anläggningen fungerar som det var tänkt. Ledorden är: Rätt mängd luft på rätt ställe! För att lyckas med detta krävs ett antal speciella mätinstrument samt en injusterare som vet hur de skall användas.

Injusteringen skall säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat för de som vistas i byggnaden. En korrekt injusterad anläggning sparar i slutändan även energi, då fläktarna inte behöver arbeta hårdare än nödvändigt för att åstadkomma den ventilation som är tänkt.
Ansvarig – Jonas Nordin 021-470 52 71