Projekt

Aktuella projekt


Projekt Ort Projektbeskrivning
Pub Anchor Stockholm Ombyggnad ventilation
MS Finlandia Helsingfors Energibesparande åtgärder
MS Cinderella Stockholm Energibesparande åtgärder
KVV – Omklädningsrum Västerås Ombyggnad omklädningsrum
Brf Mirabellen Stockholm Åtgärder efter OVK-besiktning
Landstinget Västmanland Västerås OVK-besiktning samt åtgärder efter OVK
Brf Lindhagen Uppsala Nybyggnad 22 radhus
Brf Englandshusen Uppsala Nybyggnad 23 radhus
Motor Nilsson i Köping Köping Ombyggnad av ventilationsystem
Persikogatan Stockholm Fläktbyte och injustering
OKQ8 Rättvik Anpassning till ny butikslayout