Våra värderingar

12
Dec

lamp

Personalpolicy:
Vi strävar efter att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Chefer och medarbetare är lyhörda och medverkar i processen för ständiga förbättringar och kompetensutveckling.
Dialogen som förs är respektfull och med ”högt i tak”. Diskriminering i form av ålder, kön, religion, ursprung, sexuell läggning, politisk eller facklig tillhörighet är inte accepterat.
Mångfald ses som en tillgång i vår verksamhet.