Utbildning

03
Feb

Som ett led i vårt säkerhets- och arbetsmiljöarbete genomfördes kurs i fallskydd med all vår personal den 3:e februari.